Videnskabsfolk og kunstnere i tæt samarbejde

Videnskabsteatret arbejder kunstnerisk målrettet ud fra en ambition om at skabe et formsprog der kan fortælle de uudtalte historier der ”gemmer” sig i et bestemt videnskabeligt materiale. Et formsprog vi gennem vores erfaringer udvikler og forfiner i teatrets nye produktioner.

I vores forestillinger er der en stor grad af nærhed til publikum; 1600-tallets italienske teaterform, Commedia dell’Arte – markedspladsens teater – er en vigtig inspirationskilde i vores arbejde.

Forskeren er på scenen i sin rolle som forsker sammen med skuespillerne og musikeren.

I forestillingens pause iscenesætter vi ”mødepladser” i korridoren for dialog og refleksion over den formidlede viden.

"Videnskabsteatret

E-mail