Liv StarheimUddannelse
1993              Cand. Psych.
2000             Autoriseret psykolog
2002             Specialist og supervisor i Arbejds- og Organisationspsykolog
2003             Certificeret forumspilsinstruktør
2008             Lektorgodkendt på Professionshøjskolen København
2009             Indskrevet som ph.d. studerende på Roskilde Universitet


Arbejdsliv
1993             Vestsjællands BST Center

1994              BST Tele Danmark
1996              BST Københavns Kommune

2002             Underviser på Politiskolens efter og videreuddannelse
                       Selvstændig organisationspsykolog

2004              Adjunkt på Den Sociale Højskole.
                        Selvstændig organisationspsykolog
                        Tilknytte COK som udvikler og fagbogsskribent
                        Selvstændig organisationspsykolog

2007              Ekstern lektor på Forvaltningshøjskolen
                        Lektor på Den sociale Højskole
                        Personalestyrelsens Samarbejdsudvalgskurser

2009              Ph.d. stipendiat på Center for Arbejdsliv, Roskilde Universitet

2012              Adjunkt på DTU Management

"Videnskabsteatret

E-mail