Stress på Arbejdspladsen

En videnskabsteaterforestilling byder på teater, dialog og humor, og er en utraditionel måde at tilegne sig ny viden på.

Det psykiske arbejdsmiljøs ”platforme og faldgruber”, nye input til handling på din arbejdsplads og nye ideer til hvordan man gør din arbejdsplads til et sted med arbejdsglæde, et sted hvor stress ikke er på dagsordenen Mød arbejdslivets problemstillinger gennem nye indfaldsvinkler, gennem alvorlige såvel som humoristiske perspektiver.

Vi zoomer ind på stress, - hvordan komme fra stress til trivsel?

Teater, dialog, erfaringer og gode råd. Er der ikke balance mellem arbejdsliv og privatliv? Er der ubalance mellem arbejdspladsens krav og dine ressourcer? Halter det gode samarbejde bagefter? Opdager du ikke kroppens signaler? Så er det fordi Tarzan-syndromet lever i bedste velgående. Ingen kaster redningsbælter ud – Ingen standser stressen. Hverdagen byder på intensitet, hjertegalop og isolation. Men hvorfor?

Den formidlede viden italesættes gennem en styret/organiseret samtale i ”korridoren” – og her genereres et vigtigt materiale der på en arbejdsplads vil kunne arbejdes videre med.

Vores forestilling stress er blevet godkendt af scenekunstudvalget under kunstrådet til billet og formidlingstilskud, dette betyder samtidig at når det er kommunale midler der betaler for en forestilling vil der være en refusion af prisen på 50%.

Stressforestillingen annonceres og udbydes gennem "Tá i teatret" og "Billetnet" i forbindelse med en stationær spilleperiode på PH-Cafeen fra den 16. januar 2009 til den 31. januar 2009 tirsdage til fredage spiller forestillingen kl. 16.00 og lørdage kl. 11.00. Vi håber at disse forestillinger appellerer til de mindre virksomheder i københavns området. Alle Videnskabsteatrets forestillinger opdateres løbende med den nyeste forskning/viden.

Medvirkende

Videnformidlingen varetages af Erhvervs- og organisationspsykolog Thomas Bartels

Der medvirker en forsker, to skuespillere, en musiker og en tekniker.


Manuskript og Instruktion: Dorthe Bille 

 

Praktisk
Forestillingens pris er

kr. 28.850 ekskl. moms og transport.

Forestilingen er godkendt til Abonnementsordningen/formidlingsordningen

Henvendelse vedr. salg til Videnskabsteatret på tlf.: 2878 1121

"Videnskabsteatret

E-mail