Lisa Dahlager JørgensenLisa Dahlager Jørgensen

Personligt

Jeg er født i 1964. Jeg har to døtre på henholdsvis 13 og 15 år.

Uddannelse

Jeg er uddannet kultursociolog fra Københavns Universitet. Jeg havde de sidste år fokus på sundheds- og sygdomsopfattelser.  I min magisterkonferens ’Sygdom og skyld – en kultursociologisk diskussion af vores sygdomsopfattelse’ analyserede jeg ud fra kvalitative interviews med kræftpatienter opfattelsen af skyld og ansvar ved alvorlig sygdom. Efter endt uddannelse og barsel startede jeg i 1996 på Inst. for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. I 2005 blev jeg ph.d. derfra med afhandlingen ’I samtalens rum. En magtanalyse med afsæt i den livsstilsrelaterede forebyggelsessamtale’ . De sidste mange år har samtaler – forskning i, udvikling af og undervisning i samtaler – været mit hovedfokus.

2008               Eksistentiel Psykoterapi, The New School of Psychology
2006               Filosofisk coach.
2005-2008    ’Integreret psykoterapi og kybernetisk psykologi’, Vedfelt Instituttet.
2005               Ph.d.- grad i Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
1998                Adjunktpædagogikum, Københavns Universitet.
1997                NLP practioner, NLP Insituttet.
1994                Mag. art. i kultursociologi, Købehavns Universitet.
1986- 88         Kunsthøjskolen Holbæk og Billedskolen Jagtvej.

Professionelt arbejde

Mit professionelle liv har fortrinsvis udspillede sig på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, hvor jeg ud over min forskning har haft en række forskellige stillinger og funktioner fortrinsvis undervisning, vejledning og forskning inden for områderne: medicinsk sociologi, forebyggelse og sundhedsfremme, organisationsteori, kvalitative metoder og analysestrategier. Jeg har desuden interesseret mig dybdegående for organisationsudvikling, samtaler og samtaleteknikker. Jeg har samtidig med min universitets ansættelser haft diverse forsknings- og evalueringsorienterede konsulentarbejder, og i 2007 startede jeg egen virksomhed med fokus på samtalen og organisationsudvikling.

Konsulentarbejde

2008

Udviklingskonsulent Rådgivning og støttecenteret, Århus Universitet. Fokus på udvikling af videreuddannelse af vejledere.

2007-2008

Konsulent Gribskov Kommune.

Metodeudvikling og implementering af dialogbaseret og løsningsfokuseret

Arbejdspladsvurdering.

Konsulent og vidensformidler, Videnskabsteatert.

Konsulent vedr. organisationsudvikling, ArrayDiagnostica.

2005-2007

Konsulent Arbejdsmiljøinstituttet.

’Kvinder på arbejdsmarkedet’. Metodeudvikling af undersøgelse af kvinders arbejdsvilkår.

1996-1997

Konsulent, Københavns Sundhedsdirektoratet.
Kvalitativ evaluering af projekt om sikkerhed i dagsinstitutioner.

1994-1995

Konsulent, Danmarks Apotekerforenings Kursusejendom.

Kvantitativ evaluering af slankekurser set fra brugerperspektiv.

Kvalitativ undersøgelse af ældres håndtering af medicin.

Undervisning og vejledning

2002.2008 Fagleder i Kvalitative Metoder og Analysestrategier, Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Ekstern lektor, vejledning  i Folkesundhedsvidenskab inden for fagområdet sociologi og kvalitative metoder, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
.            
2001-2002 Undervisningsassistent i Administrativ Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Undervisningsassistent i Kvalitative Metoder og Analysestrategier, Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
 
1996-2001 Fagleder og vejleder i Medicinsk Sociologi og vejledning (fra efterårssemester1996), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Undervisningsassistent i Medicinsk Sociologi (forårssemester1996), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Undervisningsassistent speciallægekursus (arbejdsmedicin og samfundsmedicin) i Medicinsk Sociologi 2, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Forskning

1999-2005 IPh.d.-stipendiat, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Forskning i samtaleteknologier.

1996-1998 Forskningsassistent, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Forskning i sundheds- og sygdomsopfattelser.

1990-92 Forskningsassistent, Klinisk Psykologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Udvikling af det teoretiske grundlag for en spørgeskemaundersøgelse af psykosociale forhold for bankansatte.

Publikationer

2008    Dahlager, Lisa; Fredslund, Hanne: Hermeneutic analysis – understanding and preunderstanding, in: Research Methods in Public Health. Munksgaard Danmark, Kobenhagen: 2008

Dahlager, Lisa: Livsstilsamtaler, at få mennesker til at leve rigtig I: Folkesundhed – i et kritisk perspektiv. Lærebog for sygeplejesker., DSR, in press
           
2007    Dahlager, Lisa; Fredslund, Hanne: Hermeneutisk metode - forståelse og forforståelse. I: Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab s. 111-123. Lene Koch og Signild Vallgårda (red.) Munksgaard, København

2006    Dahlager, Lisa: Frihed og ulighed i dagens folkesundhedspolitik.
i: Forskel og lighed i sundhed og sygdom s. 152-160. Signild Vallgårda, Lene Koch (red). Munksgaard Danmark, København

2005    Dahlager, Lisa: I Samtalens rum. En magtanalyse med afsæt i den livsstilsrelaterede forebyggelsessamtale, Ph.d.-afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Dahlager, Lisa; Møllerhøj, Jette; Nexøe, Sniff: Ammeregimet, Kronik, Politiken 24/11-2004

Fredslund, Hanne; Dahlager, Lisa: ’Kvalitative forskningsmetoder’, i Jørgensen, Torben (red.): Kliniske Forskningsmetoder, København: Munksgaard

Fredslund, Hanne; Dahlager, Lisa: Kvaliteten: Om kvalitetskrav i et kvalitativt perspektiv’, I: Charlotte Baarts og Hanne Fredslund (red.): ’Perspektivet – kvalitativ forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv’, København; AMI

Hoeyer, Klaus; Dahlager, Lisa; Lynöe, Niels: ‘Conflicting notions of research ethics? The mutually challenging traditions of social scientists and medical researchers’. Social Science & Medicine 61 (2005) 1741-1749

Hoeyer, Klaus; Dahlager, Lisa; Lynöe, Niels (under review): ‘Ethical conflicts during the social study of clinic practice: the need to reassess the mutually challenging research ethical traditions of social scientists and medical researchers’ , Clinical Ethics

2004    Guichard, Annick; Fredslund, Hanne; Borg, Eva; Nielsen, Karina; Dahlager, Lisa; Roepstorff, Christian; Naurholm, Laila; Weller Nielsen, Tina; og Albertsen, Karen: Afslutningsrapport for Kvindeprojektet. København: AMI

Guichard, Annick; Fredslund, Hanne; Nielsen, Karina; Dahlager, Lisa: ’Otte dilemmaer ved planlægning, implementering og evaluering af arbejdsmiljø-interventioner’, I: Afslutningsrapport for Kvindeprojektet, Købemhavn: AMI

2001    Dahlager, Lisa (2001): I Forebyggelsens Magt, Distinktion nr. 3, 2001, 91-102

Mac, Anita; Godskesen, Mirijam; Fredslund, Hanne; Dahlager, Lisa; Olsen, Bente: ’Hårde nødder der skal knækkes i den kvalitative arbejdsproces’, i Pedersen, Kirsten Bransholm; Nielsen, Lise Drewes (red.) Kvalitative metoder – fra metateori til markarbejde, Roskilde: Roskildes Universitets Forlag

1999-1994    Toubro, Søren; Dahlager, Lisa; Hermansen et al. (1999)Diætisk adipositasvejledning på danske apoteker, Ugeskrift for Læger, 20.9.1999. nr. 39

Dahlager, Lisa; Dybkjær, Jan (1994): Ældre og medicin i Århus Amt, Apotekerforeningen


"Videnskabsteatret

E-mail