Mobning på Arbejdspladsen

En videnskabsteaterforestilling byder på teater, dialog og humor, og er en utraditionel måde at tilegne sig ny viden på.

Det psykiske arbejdsmiljøs ”platforme og faldgruber”, nye input til handling på din arbejdsplads og nye ideer til hvordan man gør din arbejdsplads til et sted med arbejdsglæde, et sted hvor mobning ikke er på dagsordenen Mød arbejdslivets problemstillinger gennem nye indfaldsvinkler, gennem alvorlige såvel som humoristiske perspektiver.

Vi zoomer ind på mobning, - hvad gør vi ved mobning? Teater, dialog og aktivitet.

Når ”del og hersk” mentaliteten lever i bedste velgående på arbejdspladsen smitter det af på omgangstonen mellem kollegaerne, og mellem leder og medarbejdere. Det kan kunderne også mærke! Forandring, omstillingsproces, skrappe krav, konkurrence og magtkampe. Gamle roller brydes op og nye muligheder for samarbejde bliver en realitet – kan det give kamp til stregen. Mobningens livsbetingelser afsløres.

Den formidlede viden italesættes gennem en styret/organiseret samtale i ”korridoren” – og her genereres et vigtigt materiale der på en arbejdsplads vil kunne arbejdes videre med.

Alle Videnskabsteatrets forestillinger opdateres løbende med den nyeste forskning/viden.

 

Videnformidlingen varetages af Erhvervs- og organisationspsykolog Thomas Bartels

Der medvirker en forsker, to skuespillere, en musiker og en tekniker.

 

Manuskript og Instruktion: Dorthe Bille 

 

"Videnskabsteatret

E-mail