Lars Bo Nielsen

Professor ved Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskablige Fakultet, Københavns Universitet og overlæge ved klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet.
Lars Bo Nielsen er uddannet læge.  Han er ph.d. og dr.med. samt speciallæge i klinisk biokemi. Han har været gæsteforsker i USA og Sverige og leder en forskningsgruppe, der fokuserer på fedtomsætning og hjertekarsygdomme. Der er udgået en række ph.d. og doktor afhandlinger
fra gruppen. Lars Bo Nielsen har modtaget danske og nordiske forskerpriser og fungerer som videnskabelig bedømmer i Danmark og udlandet.

Kontakt: larsbo@rh.dk. Hjemmeside for forskergruppe: www.molars.dk


"Videnskabsteatret

E-mail