Videnskabsteater

Videnskabsfolk og kunstnere i tæt samarbejde

Videnskabsteaterets fortællinger er dramatiseringer af de menneskelige aspekter der knytter sig til forskningens nybrud, forestillinger der i sin kunstneriske form rummer skuespil, dans, musik samt forelæsning. Videnskabsteatrets fortællinger skabes ud fra den viden forskeren mener har afgørende betydning for den verden vi lever i – ofte svært tilgængelig viden, hvortil der samtidig er knyttet etiske dilemmaer. I videnskabsteatret får denne viden et æstetisk udtryk og gennem metaforen, lignelsen og fantasien tegnes en flerfold tydningshorisont, der åbner for dialog og refleksion.

 

Forestillingernes dramatiske grundform tager udgangpunkt i en klassisk dramaturgisk struktur der brydes op og flettes ind gennem et interaktivt rum mellem de forskellige kunstneriske udtryk og den videnskabelige forelæsning.

 

Forestillingerne opføres ofte i auditorier hvor pladsen er meget begrænset, og derfor skaber vi en del af dekorationen gennem lys, billeder og video.

 

Videnskabsteater er interaktivt, og arbejder med en stor grad af nærhed til sit publikum, inspireret af 1600-tallets italienske teaterform, Commedia dell’Arte – markedspladsens teater, som kan henvende sig direkte til publikum. På scenen er der både forskere, skuespillere og musikere.

 

I Videnskabsteatret møder forskere og kunstnere hinanden på scenen, samtidig med at de optræder som en enhed overfor publikum. Det unikke i denne sammenhæng er den autencitet, teatrets udtryk byder på, sagt med andre ord bliver intellektuelle abstrakta gjort til et kunstnerisk udtryk, og publikum kan være forvisset om sandhedsværdien i fremstillingen igennem forskernes tilstedeværelse.

Vores arbejde udspringer af den “nordiske” videnskabsteater tradition, denne kendetegnes ved at det er professionelle kunstnere der sammen med forskeren/e er medvirkende i forestillingen.

 

I sverige har Stockholms Stadsteater – Klara Soppteater gennem mange år produceret små lunch- videnskabsteaterforestillinger. Mit arbejde er inspireret af deres arbejde, jeg har dog tilføjet livemusikken som et vigtigt element, sammen med den nonverbale fortælling gennem dansen, og i flere af mine forestillinger medvirker der indtil flere forskere.

 

Videnskabsteatret arbejder målrettet mod at skabe indsigt i områder der ofte er komplekse og svært forståelige for den almene og interesserede borger. Videnskabsteatret ønsker at skabe transparents mellem forskningsinstitution og det omgivende samfund.

Se vores Instagram