I Omstændigheder

Om forestillingen

Videnskabsteaterforestillingen “I Omstændigheder” er resultatet af et samarbejde mellem forskningsprojektet FitMum og Videnskabsteatret. FitMum er et interdisciplinært forskningsprojekt der udspringer af et samarbejde mellem Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital, og flere andre danske og internationale forskningsinstitutioner.

 

Projektet har fokus på graviditet og fysisk aktivitet, og et vigtigt mål er at videreformidle den indsigt og viden projektet genererer til en fagligt relateret målgruppe. Derfor turnerer forestillingen ”I Omstændigheder” først og fremmest til landets fødeafsnit og opføres for jordemødre, jordemoderstuderende, obstetrikere, sundhedsplejersker, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter.

 

I OMSTÆNDIGHEDER byder på teater og forelæsning, interaktion mellem scene og sal, såvel som deltagerne imellem.
Forestillingen er produceret og turnerer med støtte fra Trygfonden.

Om FitMum

Fem små film

Kan downloades her

Fem postkort

Medvirkende

Ide og Manuskript: Dorthe Bille i samspil med de medvirkende skuespillere, med afsæt i forskningsprojektet FitMum´s kvalitative og kvantitative forskning.

 

Medvirkende kunstnere: Olivia Franciska Fevel Borgels (skuespil, sang, musik og musikalsk arrangement) og Emma van der Vleuten (skuespil, sang og musik), Jan Høfler (lys og lyd), Maria Mac Dalland (animation, fem små film og scenografisk bagskærm) Eva Steen Christensen (scenograf), Dorthe Bille (instruktør).

 

Medvirkende forskere fra FitMum: Der deltager en til to af følgende forskere fra henholdsvis Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital ved de enkelte forestillinger fra forskergruppen, herunder Bente Merete Stallknecht, prorektor, professor, Caroline Borup Roland, ph.d.-studerende Astrid Jespersen, lektor, Julie Bønnelycke, adjunkt, Ellen Løkkegaard, overlæge, professor, Tine Clausen, overlæge, klinisk lektor, Jane Bendix, klinisk jordemoderspecialist, postdoc, Signe de Place Knudsen, ph.d.-studerende, Stig Mølsted, fysioterapeut, seniorforsker, Grete Teilmann, overlæge, klinisk lektor

 

Varighed: 100 min.

 

Scenekrav: 6 x 5 meter, 3 ½ meter loftshøjde, mørklægning og adgang til 400 volt 16 amp.

Tak til

Trygfonden for støtte til udvikling og turne af forestillingen “I Omstændigheder”.

 

Se vores Instagram