Om governing obesity

Livsstilsrelaterede sygdomme som fedme, diabetes og hjertekarsygdomme udgør et massivt globalt sundhedsproblem.

I medierne og hos den brede befolkning er livsstil og sundhed et synligt og debatteret tema, som for den enkelte borger ofte forekommer både simpelt og intuitivt, men som i et samfundsperspektiv er komplekst og foranderligt.

Denne dualisme reflekteres også indenfor forskningsfeltet: Overvægt og fedme opstår som følge af et længerevarende energiindtag, der overstiger energiforbruget, men denne simple naturlov rummer ikke nøglen til forståelse af, hvorfor fedme og dens følgesygdomme opstår, eller hvordan fedme kan forebygges og behandles.

Igennem de seneste årtier har forskningen bibragt ny viden om bl.a. betydningen af arvelige faktorer for udviklingen af fedme og om de sundhedsfremmende effekter af specifikke kosttyper og motion, samt af de fysiologiske mekanismer bag disse effekter.

Parallelt hermed har forskningsfeltet i stigende grad erkendt og illustreret, at befolkningens og den enkeltes livsstil og sundhed, i høj grad er betinget af psykologiske, sociale og samfundsmæssige faktorer, hvilket er med til at sætte fokus på spørgsmålet om ansvar og debatten omkring interventioner på individ og samfundsniveau. Med udgangspunkt i det offentliges udgifter til behandling af livsstilsrelaterede sygdomme har en gruppe etikere og filosoffer belyst vores holdning til personligt ansvar og hvordan fordomme påvirker vores syn på overvægtige personer.

Motivation og fastholdelse af gode kost- og motionsvaner er et andet fokusområde, og nye forskningsresultater påpeger, at succesfuld kostomlægning ikke blot er et spørgsmål om mæthed og selvkontrol, men også handler om samvær og ikke mindst nydelsen ved mad og måltider.

De videnskabelige og tværvidenskabelige elementer repræsenteres af 10-12 forskere fra KU’s store tværfaglige initiativer, herunder:

Professor Bente Stallknecht (SUND),

Lektor Astrid Pernille Jespersen (HUM),

Lektor Morten Ebbe Juul Nielsen (HUM/SCIENCE),

Professor Thorkild I A Sørensen (SUND),

Professor Anders Sjödin (SCIENCE)

og Professor Torben Hansen (SUND).