”Sansning og forståelse er så spundet sammen, at de ikke er til at skille ad.” Løgstrup K.E. (1983) 
Videnskabsteatrets fortællinger er dramatiseringer af de menneskelige aspekter der knytter sig til forskningens nybrud, forestillinger der i sin kunstneriske form rummer skuespil, dans, musik samt forelæsning. Forestillingernes dramatiske grundform tager udgangpunkt i en klassisk dramaturgisk struktur der brydes op og flettes ind gennem et interaktivt rum mellem de forskellige kunstneriske udtryk og den videnskabelige forelæsning.

Musik
 
"Videnskabsteatret

E-mail