VELKOMMEN, VI ER VIDENSKABSTEATRET

Videnskabsteatrets fortællinger er dramatiseringer af de menneskelige aspekter der knytter sig til forskningens nybrud, forestillinger der i sin kunstneriske form rummer skuespil, dans, musik samt forelæsning. Forestillingernes dramatiske grundform tager udgangpunkt i en klassisk dramaturgisk struktur der brydes op og flettes ind gennem et interaktivt rum mellem de forskellige kunstneriske udtryk og den videnskabelige forelæsning.

VIDENSKAB

Videnskabsteatret præsenterer Forskning der peger ind i fremtiden og giver den almene borger indsigt i ny spændende forskning fra danske forskningeninstitutioner, ny viden som berører vores alle sammens hverdag.

KUNST OG VIDEN

Ny viden bliver formidlet gennem en kombination af forelæsning, teater, dialog og debat, interaktive arrangementer udviklet gennem et tæt samarbejde mellem forskere og kunstnere.

MEDINDDDRAGELSE

Alle vores arrangementer tilrettes til den specifikke målgruppe ved det enkelte arrangement, særlige indsatsområder eller fokuspunkter behandles, tilrettelæggeds og vægtes ud fra den enkelte arrangørs ønsker og behov.

PRISER

Priserne på de enkelte arrangementer varierer i forhold til arrangementets størrelse og det forudgående arbejde ved særlig tilrettelæggelse, såvel som i forhold til antal medvirkende, geografi m.m.

Videnskabsteatret producerer forskningsformidling til alle

 

Videnskabsteatret formidler naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab og skaber indsigt og transparens mellem forskningsinstitution og det omgivende samfund.

Ønsker du et videnområde formidlet, kan videnskabsteatret bringe denne viden i dialog med kunstneriske udtryk, og udvikle et interaktivt formidlingsarrangement til en almen eller en særlig målgruppe.

Videnskabsfolk og kunstnere

i tæt samarbejde

Videnskabsteater inddrager den følelsesmæssige erkendelse og giver mulighed for indsigt i et viden område, gennem kognition og følelser.

Videnskabsteater formidler ny viden ved at skabe et sammenspil mellem forskellige indfaldsvinkler, i en videnskabsteater forestilling udfoldes der et teoretisk videnskabeligt perspektiv, et samfunds perspektiv og et individuelt perspektiv. Det enkelte individ kan se sig selv i sammenhængen og dermed bliver moralske, etiske og andre spørgsmål synlige. I videnskabsteatret udfoldes både et populært og et videnskabeligt niveau.

Publikum bliver inddraget i stoffet gennem stemning og associationer. De videnskabelige problemstillinger historiske såvel som nutidige bliver introduceret på et enkelt og tilgængeligt, men seriøst niveau. Komplekse forhold i lærestoffet opløses i sanselige, visuelle og humoristiske tolkninger, som samtidig åbner for ny erkendelse. Publikum har ikke bare forstået, de har samtidig, i kraft af mødet med det kunstneriske udtryk, selv følt det.

Videnskabsteatrets udtryk kan gøre svært begribelige sammenhænge tilgængelige for en bred målgruppe. Forskeren eller eksperten er på scenen sammen med skuespillerne, og publikum kan stille spørgsmål til forestillingens indhold.

Videnskabsteaterformen tilbyder autentiske oplevelser i et autentisk rum, hvor publikum kan og må bruge sine sanser, følelser og viden, stærkt anderledes end hvad vores teknologiserede og globaliserede tilværelse ellers byder på.

Læs mere om vores

PROJEKTER UNDERVEJS

FORMIDLING AF DEN SENESTE FORSKNING OM MOBNING PÅ ARBEJDSPLADSEN

Udvikling af et videnskabsteater arrangement hvor filmen “Ikke fordi det rager mig” er en integreret del af forestillingen. Arrangementet har premiere til september 2016.

“EVIDENS”

Formidling af viden om forebyggelse med statiner, – kolesterolnedsættende medicin.
Videnskabsteatret og statin – forskningsprojektet søger i øjeblikket finansiering til at producere forskningsformidlings-arrangementet “Evidens” der gennem teater og forelæsning vil synliggøre, den kamp på tro og værdier, som udspilles i og omkring forskningsbaseret viden. Når 600.000 danskere får kolesterolnedsættende medicin, ikke fordi de er syge, men fordi der er evidens for, at det forebygger sygedomme, er det ikke blot vores sunde fornuft og tro på os selv, som bliver sat på prøve, men også vores tro på videnskaben.
Forestillingen “Evidens” vil undersøge og udfordrer, hvordan vidensamfundet påvirker vores adfærd, og oplevelse af at være et sundt og rask menneske.

Videnskabsteatret arbejder på at opdatere og viderudvikle denne forestilling der fortsat er super aktuel, og jævnligt bliver opført.